Over het zelf doen of uitbesteden zijn al heel wat discussies gevoerd. Een ieder heeft in zijn eigen belang een mening hier over. 

Ons advies is; laat je goed voorlichten door verschillende aanbieders en staar u niet blind op de mooie rekenvoorbeeldjes van de leverancier van apparatuur. Deze zijn vaak te eenzijdig en in het eigenbelang van de verkopende partij. Bespreek ook de mogelijkheden met een reprobedrijf. Een goede combinatie tussen zelf doen en uitbesteden is vaak veel effectiever en kosten besparend dan of alles uitbesteden of alles zelf doen.

Tja, en als het er bij u zoals onderstaand uit ziet....... Reprografie is ook een vak!!

 

 repro stress